A Wersja graficzna
A- A A+

Dodatkowe źródła dochodu dla Piastowa

Ponad 58 mln zł – tyle w ostatnich trzech latach udało się dodatkowo pozyskać do kasy miejskiej ze źródeł zewnętrznych – niemal 37 mln zł to środki unijne, około 21,5 mln zł to środki krajowe. Mowa tu o dużych projektach, na które miasto ma podpisane umowy lub zostały już zrealizowane. Kolejne wnioski czekają na ocenę.

Starania o dodatkowe środki na inwestycje to nieustanny cel władz Piastowa. Niestety, pozytywna ocena wniosków i otrzymanie dotacji nie są sprawami oczywistymi. I tak dla przykładu – w 2018 roku składaliśmy m.in. wniosek projektowy do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę trzech Otwartych Stref Aktywności. Składaliśmy też wniosek do o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej o dotację na budowę ulic Norwida i J. Dąbrowskiego. 


W naborach tych nie udało się otrzymać dofinansowania. Powodem w obu przypadkach był zbyt wysoki wskaźnik G (dochody z podatków przypadające na jednego mieszkańca danej gminy). W tych dwóch programach dofinansowanie w pierwszej kolejności trafiło do gmin o niższych wskaźnikach G niż ten przypadający na Piastów.

Poniżej przedstawiamy zadania, na które Miasto Piastów w latach 2015-2018 otrzymało dofinansowanie. Będziemy dążyć do tego, by kolejnych latach ta pula stale rosła.

Budowa Parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” – 606.065,00 zł dofinansowania UE 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów – 7.818.296,24 zł środki UE 

Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym – 2.875.425,52 zł środki UE, 50.000 zł Powiat Pruszkowski 

Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni – 5.496.668,88 zł środki UE 

Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie – 1.256.985,42 zł środki UE 

Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska - 4.519.740,06 zł środki UE i 903.948,01 zł środki z budżetu państwa

Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów - 5.174.897,51 zł ze środków unijnych i 1.108.906,61 zł z budżetu państwa 

Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie - 3.862.533,03 zł środki UE 

Przedszkole nr 3 w Piastowie wyrównujące szanse edukacyjne oraz przyjazne dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 224.564,76 zł środki UE 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - 93.592,00 zł dotacja unijna 

Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług - ok. 164.144,50 zł środki UE 

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 199.680,00 zł środki UE 

Modernizacji ciągu ulic 11 Listopada – K. Ujejskiego – H. Sienkiewicza w Piastowie
4 422 886,51 zł refundacja ze środków UE

Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 46.000 zł środki krajowe 

„Zwierzogród Świetlika” – 53.000 zł ze środków krajowych 

Budowa odwodnienia północnej części Miasta Piastowa – 5 366 867,28 zł dofinansowanie z WFOŚiGW 

Odpłatne przeniesienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.praw własności do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 13 390 043,00 zł 

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury i Kina „Baśń”- 664 941,00 zł dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  opis zadania

Dzięki wymienionym wyżej środkom nie tylko rosną dochody gminy, ale przede wszystkim miasto rozwija się i realizuje więcej inwestycji z korzyścią dla mieszkańców. Będziemy pracować nad tym, by sięgać po kolejne środki z funduszy zewnętrznych w ramach ogłaszanych naborów oraz z innych źródeł. 

Szerszy opis ww. zadań w załączonym opracowaniu.
Zobacz: PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM - GDZIE JESTEŚMY? CO PRZED NAMI?


Agnieszka Tomaszewska-Kula -Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych

Olga Sochacka - Wydział Inwestycji

Anna Lorens - Kierownik Biura Rady


 Powrót