500+ i inne świadczenia - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od 1 sierpnia można składać wnioski w sprawie przyznania wsparcia wychowawczego 500+ i innych świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Obecny okres świadczenia wychowawczego 500+ trwa do końca września br.

Dokładne informacje dotyczące składania wniosków można otrzymać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie pod numerem telefonu: 22 753 41 42 oraz na stronie internetowej: www.mops.piastow.pl .

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1.08.2017R.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI DO DNIA 31 SIERPNIA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 WRZEŚNIA DO DNIA 30 WRZEŚNIA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 30 LISTOPADA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 GRUDNIA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 LISTOPADA DO DNIA 30 LISTOPADA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 GRUDNIA DO DNIA 31 STYCZNIA ROKU NASTĘPNEGO, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO ROKU NASTĘPNEGO. 

Druk do pobrania - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1.08.2017R. 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI DO DNIA 31 SIERPNIA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 30 LISTOPADA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 WRZEŚNIA DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 GRUDNIA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 LISTOPADA DO DNIA 31 GRUDNIA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO NASTĘPNEGO ROKU.

Druk do pobrania - ŚWIADCZENIA RODZINNE


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1.08.2017R.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI DO DNIA 31 SIERPNIA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 WRZEŚNIA DO DNIA 30 WRZEŚNIA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 30 LISTOPADA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 GRUDNIA.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 LISTOPADA DO DNIA 30 LISTOPADA, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.

W PRZYPADKU GDY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY OD DNIA 1 GRUDNIA DO DNIA 31 STYCZNIA ROKU NASTĘPNEGO, USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO ROKU NASTĘPNEGO.

Druk do pobrania- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


 Powrót